ogólnołużycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) górnołużycki’. Zmiana nazwy języka (choć tylko w wersji niemieckiej) wiąże się z tendencją purystyczną w języku dolnołużyckim - pozbywania się wpływów języka górnołużyckiego, a także z takimi faktami pozajęzykowymi, jak wyodrębnienie się z ogólnołużyckiego towarzystwa „Domowina” samodzielnego prawnie dolnołużyckiego towarzystwa „Żupa Dolna Łużyca”4...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.