ogólno-polityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cze, że zatem powinien stać zdała od polityki". Wprawdzie — przyznaje autor — rady miejskie i sejmiki mają dość ograniczony zakres działania, w którym można i należy unikać tarć ogólno-politycznej natury. Z drugiej jednak strony rzeczywistość na każdym kroku wykazuje, że samorząd jest tak silnie zrośnięty z calem życiem państwowem, iż niepodobna wyeliminować zeń tego, co w codziennem tego słowa znaczeniu nazywamy polityką. Trudno też wyobrazić sobie, aby jakiekolwiek poważne stronnictwo polityczne nie miało programu w zakresie samorządu i nie zmierzało do jego realizacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo