ogólnocesarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) honwedzi [od węg. honved wym. honwed, dosł. obrońca ojczyzny] hist. 1. w czasie rewolucji węgierskiej 1848—1849 r. — nazwa węgierskiej armii rewolucyjnej. 2. w dawnych AustroWęgrzech część wojsk węgierskich podporządkowana nie ogólnocesarskiemu, lecz węgierskiemu ministerstwu obrony narodowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.