ogólnodydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Magnetofon w systemie szkolenia wojsk może spełniać kilka podstawowych funkcji. Pierwsza z nich, tzw. ogólnodydaktyczna, sprowadza się do zwiększenia zainteresowania treścią szkolenia oraz ułatwienia zapamiętywania podawanych wiadomości. Druga funkcja dotyczy rozwijania aktywności i spostrzegawczości żołnierzy oraz audialnego zbliżania do nich poznawanej rzeczywistości. Kolejna funkcja polega na rozwijaniu samodzielności my...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo