ogólnoklasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kapitalistyczna strąca na dno nędzy. W tym celu starać się musi docierać swą agitacją i swymi wydawnictwami do wszystkich sfer pracującej ludności, reagować na wszystkie jej bolączki i rzucać konkretne hasła odpowiadające tym poszczególnym bolączkom, wiązać dążenia oddzielnych zawodów i oddzielnych grup w jedną ogólnoklasową platformę żądań bezpośrednich, nie zważając na to, że niektóre z tych żądań urzeczywistnione być mogą dopiero przez władzę robotniczą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalicka, Felicja, Zachariasz, Szymon (oprac.) 1953. KPP. Uchwały i rezolucje. T. 1. I-II Zjazd (1918-1923), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.