ogólnokorporacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Korporacje miały wspólny radę — Chargierten Convent, złożony z przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń. Każde nowe stowarzyszenie aby się zawiązać, musiało mieć najpierw zezwolenie od Chargierten Conventu, a potem zwrócić się do odpowiednich władz państwowych. Rada w sprawach ogólnokorporacyjnych występowała do władz szkolnych i państwowych, wyznaczała ogólnostudenckie (korporacyjne) obchody, pochody, żałoby po śmierci profesorów i była przedstawicielką wspólnych spraw stowarzyszeniowych. Jednakże rada nie miała wglądu do wewnętrznych spraw korporacji. Niezależnie od tego, postanowienia rady w ramach jej statutu obowiązywały bezsprzecznie wszystkie korporacje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mineyko, Józef 1997. Wspomnienia z lat dawnych, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.