ogólnokulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niesocjalistycznego i antysocjalistycznego. Konieczność prowadzenia walki ideologicznej, wychowawczej, z tego typu naciskami kulturowymi utrudnia decyzje preferencyjne polityki kulturalnej i czyni je tym samym wyjątkowo odpowiedzialnymi. Wymagana tu jest kompetencja oraz ideowa i ogólnokulturowa dalekowzroczność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.