ogólnoleśny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kabundżi wystosował więc list otwarty do mieszkańców sawanny powołując się na swą, ogólnie znaną, przewagę w pojedynkach, jakie stoczył z bawołem i hipopotamem. W dżungli zaszumiało jak w ulu. Po wielu burzliwych naradach ogólnoleśny sejm złożony z przedstawicieli wszystkich zwierząt zdecydował, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczygieł, Bogdan 1986. Reportaże afrykańskie. Wybór, Kraków : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.