ogólnoludowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kiedy większość ludu zacznie prowadzić samodzielnie i wszędzie taką ewidencję i prowadzić taką kontrolę nad kapitalistami (zamienionymi teraz w pracowników) oraz nad panami inteligencikami, którzy zachowali kapitalistyczne narowy, wtedy kontrola taka stanie się rzeczywiście uniwersalna, powszechna, ogólnoludowa, wtedy w żaden sposób nie można będzie uchylić się od niej, «nie można będzie uciec od niej»” 18...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1949. Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności, Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.