ogólnomarksistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wznosi pod niebiosa krzyk przeciwko „asymilatorstwu“? Nie mógł tutaj mówić o przemocy nad narodami, o przywilejach jednego z narodów, ponieważ słowo „asymilatorstwo“ jest tutaj zupełnie nieodpowiednie; ponieważ wszyscy marksiści, zarówno każdy z osobna, jak i jako oficjalna zwarta całość, zupełnie wyraźnie i niedwuznacznie potępili nawet najmniejszą przemoc narodową, ucisk, brak równouprawnienia; ponieważ wreszcie nawet w artykule gazety „Siewiernaja Prawda“, na który obruszył się bundowiec, ta ogólnomarksistowska myśl została wyrażona z bezwzględną stanowczością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.