ogólnomechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyodrębnione uczelnie techniczno-pedagogiczne i ekonomiczno-pedagogiczne, ze względu na daleko posuniętą specjalizację studiów i mnogość kierunków kształcenia zawodowego nie były jednak w stanie zapewnić właściwie przygotowanych specjalistów do nauczania specjalistycznych przedmiotów zawodowych. Próby kształcenia inżynierów o specjalizacji tzw. ogólnomechanicznej, ogólnoelektrycznej itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.