ogólnoslawistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wakacyjne. Stale też współpracował z polskimi czasopismami językoznawczymi, jak „Rocznik Slawistyczny", „Lud Słowiański", a zwłaszcza „Prace Filologiczne”, w których pomieszczał rzeczy nie tylko dotyczące języka polskiego, ale także ogólnoslawistyczne, wiele z nich pisząc samodzielnie w języku polskim, jakim władał zupełnie poprawnie. Był członkiem szeregu polskich instytucji naukowych, w pierwszym rzędzie Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, których działalnością żywo się interesował i niejednokrotnie informował o niej zagraniczne kola naukowe. Zmarł 25 marca 1941 przeżywszy sześćdziesiąt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lehr-Spławiński, Tadeusz 1954. Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.