ogólnoziemski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zentowali Sergiusz Andrzejewicz Muromcew, Wasyl J. Skałon, Wiktor Aleksandrowicz Golcew, Mikołaj (?) Guczkow i ks. Piotr Dołgorukow (zob. A. Lednicki, o. c., s. 109). W wyniku obrad postanowiono zwołać zjazd polsko-rosyjski w szerszym granie. To spotkanie nastąpiło w ramach zjazdu ogólnoziemskiego, który odbył się w Moskwie w dniach 7 (20), 8 (21) i 9 (22) IV 1905 r. Na wyznaczony dzień przyjechało do Moskwy około 100 delegatów, w tym około 30 z Królestwa. Z wybitniejszych polityków polskich przybyli: Zygmunt Balicki, Jan Harusewicz, Zygmunt Makowiecki, Henryk Radziszewski — z kół ND, Stanisław A. Kempner, Władysław...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.