ogniskowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) necatur. Tak więc w abstrakcyjnym schemacie indoeuropejskiego zdania tranzytywnego wybór jednego z uczestników tranzytywnego procesu czasownikowego do roli podmiotu logicznego i gramatycznego jest uwarunkowany przez stronę czasownika, co znaczy, że sam system języka pozostawia nam swobodę przypisywania (atrybucji) danego procesu tranzyty ^wnego albo agensowi, albo pacjensowi w zależności od okoliczności kontekstu i potrzeby „ogniskowania“ (ang. „focusing“). Xie trzeba dodawać, że kategorią nienacechowaną jest strona czynna, podczas gdy strona bierna jest kategorią nacechowaną i używaną przeważnie, gdy agens jest nieznany lub nieważny. W wypadku gdy agens jest znany i wyrażony, strony biernej używa się głównie dla celów stylistycznych, mianowicie dla zogniskowania uwagi na pacjensie-podmiocie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.