ogrodnictwo-sadownictwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TECHNIKA—PRZEMYSŁ—RZEMIOSŁO — s. 408 Historia techniki-biogTafie, budownictwo, metalurgia-hutnictwo TRANSPORT — ŁĄCZNOŚĆ — s. 408 GOSPODARSTWO WIEJSKIE — s. 408 Ogrodnictwo-sadownictwo, leśnictwo, hodowla zwierząt, weterynaria, rolnictwo NAUKI LEKARSKIE — s. 409 Historia medycyny-biografie, psychiatria, medycyna górska, pierwsza pomoc, ratownictwo górskie, balneologia-udrowiska, inne KULTURA—NAUKA—OŚWIATA — s. 412...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.