ojarzmić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tendencji do wymiany przedrostków. W przedstawionym materiale, liczącym 152 formacje objęte repartycją prefiksalną zaledwie 23 przypada na formacje wyrażające czynności lokalne: ochłonąć, odeptać, obmiąć, olcrop, obmyć, opalić, opowie, ojarzmić, omaić, osidlić, obwieńczyć, ognieździć się, okurzyć, oszczerbić, omydlić, oronić, ob(w)iesić się, objeździć, obciąć, o{b)ciągnąć, ocedzić, omłócić, oberwać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.