ojczyzna-dom

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. 	OJCZYZNA PUBLICZNA Wypowiedzi uczestników ankiety odsłaniają także wspólnotowy wymiar ojczyzny. Jest ona wartością ponadjednostkową, stanowiąc jednocześnie system praw i obowiązków. Wymiar ten łączy się ściśle z ojczyzną-domem, ale też wykracza poza nią, jednocząc ludzi z różnych stron kraju, wiążąc ich wspólną tradycją, zrozumiałym dla wszystkich językiem...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy (red.) 1993а. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Praca zbiorowa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.