okno-witraż

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czną, nie estetyczną. System sklepień krzyżowych i łuków przyporowych pozwolił architektem gotyckim wznosić nawy bardzo wysokie i podparte tylko filarami — raczej snopami kolumienek, przedzielonymi przez olbrzymie okna-witraże. Mury znikły. Pozostały tylko kobierce kolorowego szkła i snopy kolumienek pozbawionych prawie trzeciego' wymiaru, jakby były pękami strun. Nic zbytecznego, każdy element odgrywa rolę czynną, funkcjonalną. Bierne masy zredukowane do minimum...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.