okodowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lista rangowa haseł (s. 871-885) zawiera 1402 hasła wyrazowe do fr 9 łącznie, dla pozostałych frekwencji mamy jedynie globalne dane ilościowe. Z tej listy możemy odszukać część haseł przymiotnikowych, tj. najczęstsze i częste przymiotniki, natomiast pozostałe (a cały słownik, tj. wszystkie części mowy, przypominam, obejmuje 16 377 haseł) trzeba było wyszukiwać z alfabetycznej listy form fleksyjnych, która się mieści na kilkuset stronach opracowania (s. 58-734), co było czynnością żmudną, zwłaszcza że okodowanie cyfrowe przymiotnika =2 obejmuje w „Słownictwie” nie tylko właściwe przymiotniki, ale wszelkie imienne formy przymiotne, więc także imiesłowy odmienne. Niektóre z nich można uznać za zleksykalizowane, np. okupowany (kraj) czy ogłuszający (hałas) i te zostały uwzględnione jako przymiotniki, choć oczywiście nie wiadomo, czy w takim właśnie znaczeniu i połączeniu wyrazowym wystąpiło dane hasło w wylosowanych dla „Prozy artystycznej” tekstach, gdyż słownik frekwencyjny ani nie podaje znaczenia, ani nie przytacza tekstu przykładowego. Przymiotne (porządkowe) liczebniki oraz zaimki (rodzajowe), które wystąpiły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.