okonturowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stawie pozytywnych wyrobisk i odsłonięć naturalnych. Ustalenie wymienionych danych przeprowadza się na podstawie wyników uzyskanych z robót wykonanych według zagęszczonej siatki rozpoznawczej, z metodycznych badań jakości kopaliny w skali laboratoryjnej, a dla złóż płytko zalegających i złóż będących w eksploatacji — także z badań jakości oraz zasadniczych właściwości technologicznych kopaliny, przeprowadzonych w skali półtechnicznej, 4) kategorii A — jest poznanie złoża w stopniu zapewniającym szczegółowe wyjaśnienie warunków zalegania złoża, a zwłaszcza dokładne: a) ustalenie rodzajów kopaliny, ich wzajemnego stosunku ilościowego i rozmieszczenia w złożu, b) wydzielenie i okonturowanie obszarów płonnych i pozabilansowych występujących na obszarze złoża kopaliny, c) ustalenie jakości, właściwości technologicznych kopaliny i czynników naturalnych (tektoniki złoża, warunków' hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, gazowych i innych) określających warunki prowadzenia prac górniczo-eksploatacyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płodowski, Tadeusz 1967. Prawo górnicze. Suplement do II wydania, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.