okopanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lecz Rzymianie w wiekach upadku zabrali się do niszczenia zabytku przeszłości, na który świat cały spogląda z głęboką czcią. Gdyby Rafael i Michał Anioł nie protestowali w imieniu sztuki przeciw takiemu wandalizmowi i nie osiągnęli, iż papież rozkazał izolować Forum przez okopanie go, nie pozostałoby po nim ani jednego kamienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blasco Ibanez, Vicente1928. W krainie sztuki, przekł. E. Szenwicowa, Warszawa : Bibljoteka Groszowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.