okpiwancja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oglądać 198, 1? 271, 272 oglądnąć 271 ogłaszać się 275, 307 ogłosić 47 ogłosić się 47, 51 ogoniasty 255 ojczyznomania 190 okaz 198, 206, 207 okład 199, 206, 207 oko 332, od oka 227, oczów 138 okolumnadować 275, 307 okolumnić 275, 307 okopisko 191 okpiwancja 83 okradzony 122 385...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.