okrężność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tycznej). Wg E. Bóhm-Bawerka wskutek niedoceniania dóbr przyszłych w stosunku do dóbr teraźniejszych powstaje p. jako —> agio za możność natychmiastowego użytkowania tych ostatnich; stosując je w produkcji, zwiększamy „okrężność dróg wytwórczych”, czyli wydajność procesu produkcji. Teoria ta rozwinęła się w dwu kierunkach: 1)1. Fisher widział w p. ilościowy wyraz preferencji czasu, tj. społecznie przeciętną miarę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.