oktiabrysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 84 „Oktiabryści“, czyli „Sojuz 17 oktiabria“ („Związek 17 października“) — kontrrewolucyjna partia wielkiej burżuazji handlowo-przemysłowej i wielkich obszarników gospodarujących na sposób kapitalistyczny; powstała w listopadzie roku 1905...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.