oligoplanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Segmentacja rynku, przyczyny 188— —189 , rodzaje 194—196 środków do produkcji 211—217 — rynków zagranicznych 212—213, 217—225 Segment rynku 61, 79, 104, 132, 257 , pojęcie 50, 189 Siła nabywcza ludności 30 — przetargowa partnera wymiany 79 uczestnika kanału rynku 295 Skalowanie 165 Socjologia 27, 109, 120 Spożycie naturalne 289 Sprzedaż aktywna 17, 160, 182, 226 —, koszty 24 — próbna 248—250 Statystyka rynkowa 40 Sterowanie rynkiem 23, 45 Strategia innowacyjna 231 — marketingu 65—66, 84—86, 130, 195—197, 226—227 — promocji produktów zaspokajających określoną potrzebę 244—246, 255 znaków towarowych 244—245 — przenikania kanałów rynkowych 297 — rozwoju nowego produktu 238— 245 — różnicowania produktów 131, 188 —191 — sprzedaży w zależności od stadium cyklu życia produktu 227— 229 Struktura kanałów rynku funkcjonalna 265—266, 298, 302, 305 instytucjonalna 265—266, 271—282, 298, 301—302, 304—307 — rynku 29—35 monopolistyczna 79 oligopolistyczna 79 oligoplanistyczna 79 Struktura rynku podmiotowa 29, 30—35, 276, 293, 296 —'■ — przedmiotowa 30, 35 przestrzenna 30, 34 semimonolistyczna 79, 293 zmonopolizowana 40, 79 Strumienie informacji 80—82, 94, 228, 265, 295 — kanału rynku 80, 293 — negocjacji 80—82, 94, 228, 265, 295 — płatności 265 — produktów 80, 82, 228, 265 Styl życia 49, 210—211 Substytucja 21, 25 Suwerenność konsumentów 47 Syntetyczny wskaźnik oceny przedsiębiorstwa 72—73 System, definicje 76 — dystrybucji 66, 74—75, 215, 259— 307 — —, cel 259  , definicja 259 , efektywność ekonomiczna 260 —264 , — społeczna 260—264 , makrootoczenie 259—260 , otoczenie 259—260 — informacji 132 — marketingu, definicja 76 — sprzedaży 281—282 Szkolenie ankieterów 141—142 Środki strategii marketingu 22, 75 T Taktyka marketingu 84 Techrtiki projekcyjne 166—168 Teoria gier 26 — prawdopodobieństwa 26 — zarządzania, organizacji i kierownictwa 28—29 Testy 166—168 — apercepcji tematycznej (TAT) 167 — nowych produktów 113, 247—248 21 — Marketing 321...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1981. Marketing, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo