opalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odśnić się Słów KD 4, 254, 255 war; Odśniony Słów KD 4, 426 war; Odtętniać Słów Ben 3, 166; Słów FrgPoem 3, 608; Odtętnić Zal P 4, 35; Odwtórować Zał P 4, 29, 33; Odzłocony Słów F 7, 342; Ofiarnica MS PamUm 1830, 1, 72; Ognieżdżać się ‘gnieździć się’ Uj P 113; Ojaśniać Zm Lesł 3; Ojaśnić Uj KbezW 12; Określność Słów K 5, 252 (2X); Okruszyć się Miok PodrG 1, 297; Oleniwić ‘uczynić leniwym' Kor P 122; Omarszczać ‘marszczyć’ Uj P 35; Omignąć Kras Lir 6, 100; Opalny Słów KD 4, 225 war; Opasowy ‘o murze’ Od Tłum 5, 29; Opierścieniać Kras DD 5, 153; Słów FrgPoem 3. 573; Słów ZC 9, 22;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.