opcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znakomicie również stosuje się do alomorfizmu to, co Trubie cki — a za nim wielu innych — mówi o stosunku między dwiema klasyfikacjami alofonii: z jednej strony na kombinatoryczną i niekombinatoryczną, z drugiej na fakultatywną i stałą 13. Klasyfikacje te mianowicie z przyczyn lł Trubiecki, s. 42 i 46. Wariancja fakultatywna bywa nazywana również swobodną lub opcjonalną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo