operacyjno-charakterystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozkład Poissona L — f(p); górna oś odciętych: n = ==10, c = 0; dolna oś odciętych: n = 100, c = 0 . . 96 10. Krzywa operacyjno-charakterystyczna; L = f(p) oraz średnia wadliwość S = f(p) dla jednostopniowego planu badań przy n = 315, c = 5 98 11. Stosunek liczebności próbki n do liczebności partii N w % w zależności od liczebności partii N według ABC-STD-105 dla AQL = 1% 99...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Strauch, Helmar 1972. Dynamiczna poprawa jakości w przedsiębiorstwie. Metoda obniżenia kosztów, tłum. W. Smoluchowski, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo