operacyjno-rozpoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A. Korzeniowski. Opierając się na danych zawartych w piśmie departamentu organizacyjno-prawnego MSW podkreślił, że praca w tym resorcie jest programowana, że wszelkie czynności operacyjno-rozpoznawcze są dokumentowane zarówno przed ich podjęciem, jak i po wykonaniu, że decyzje w tych sprawach są wydawane na piśmie. „System udokumentowanej kontroli zapewnia prawidłowość działania. Przepisy te w zasadzie wykluczają dowolność w działaniu i środkach. Czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą mieć charakter niejawny, ale nie mogą być bezprawne. Te przepisy tworzą zwarty system przepisów dotyczących organizacji, kontroli i nadzoru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WojskPH - Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.