opiniodawstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W czerwcu 1990r. anulowano uchwałę nr 35 Rady Ministrów z 1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, i zlikwidowano koordynatora sieci CINTE. Do dziś nie powołano w zamian nic nowego. Pozostał Instytut Informacji (IINTE). Utworzono Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), informujący o polskich pracach naukowo-badawczych. Komitetowi Badań Naukowych powierzono opiniodawstwo i doradztwo w sprawach inte. Zniknął „ekonomiczny” zakres prac informacyjnych, który w gospodarce rynkowej ma tak duże znaczenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziś - Dziś. Przegląd Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.