opisowo-etnograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) po części retoryczną ornamentykę swej prozy. Stworzyła konstrukcje powieściowe zwarte, proporcjonalnie uczłonowane i wewnętrznie zrytmizowane (poprzez paralelizmy i gradacje sytuacyjne). Materiałem opisowo-etnograficznym gospodaruje oszczędnie, dzięki czemu powieść jej posiada dużą dynamikę zdarzeniową. Przypomina tekto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markiewicz, Henryk 1986. Literatura pozytywizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo