opisywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Język ma złożoną i w pełni opisywalną strukturę, istnieją też wyraźne prawa ewolucji języka. W istocie, wyraźne przejawy ewolucji języków umożliwiają zestawianie pojęć lingwistycznych i biologicznych, tak że nawet można mówić poważnie o „strukturach genetycznych“, „nacisku selekcji“, „nacisku mutacji“ itd. w związku z historycznymi zmianami...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.