oponiak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sulfonamidy i antybiotyki. Krwiaki oponowe powstają zwykle wskutek urazów czaszki i pęknięcia naczyń opon; narastając powodują uciskanie mózgu i poważne zaburzenia, kończące się często niepomyślnie. Leczenie operacyjne. Z nowotworów o.m.-r. wymienić należv —► oponiaki i —► piaszczaki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.