opozycyjno-rozrachunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ("OroHeKn1990, Hp31) ale był to już moment, gdy osoba i dzieło Lenina przestały być w ZSRR nietykalne. Publicystyka opozycyjno-rozrachunkowa, pomieszczając ów frazem w nowych typach kontekstu i wr odmiennych gatunkach wypowiedzi (teraz głównie felietonowych i eseistycznych), odarła go z wcześniejszej podniosłości i pozbawiła kanonicznego kształtu formalnego i semantycznego. Oto kilka przykładów: [8] Meacny TeM npeaBapHTejibHaa ueH3ypa - 3TO ohho H3 6eccnopHbix 3aBoeBannfi Toro couHajiH3Ma, hto 6biJi nocrpoeH b omejibHO b3btoh HecMacrHOH crpaHe, a noTOM h b npyrHX B3srrbix crpaHax. ("Mockobckhc hobocth" 1990, Hp 31)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jochym-Kuszlikowa, Ludwika (red.) 1993. Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Lingwi­stycz­nej (Kraków 10-11 maja 1993), Kraków : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.