opsonizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) drobnoustroje smacznymi. Serologia współczesna stoi raczej na gruncie unitaryzmu, sądzi, że poszczególne ciała odpornościowe nie różnią się między sobą i że wywołują szereg zmian w komórce, które się wyrażają czasami w aglutynacji, czasami w lizie lub opsonizacji...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.