optymalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ryjnych i inne są optima ich działania. Bakterie są aglutynowane mocniej w temperaturach wyższych, aglutynacja przebiega najmocniej i najszybciej w temperaturze 50°. Komisja Standaryzacyjna Ligi Narodów potwierdziła badania Madsena i jego szkoły oraz Gardnera, że odczyn Widala przebiega optymalnie w temperaturze 50°. Pojęcie amplitudy cieplnej jest i tutaj niezbędne, albowiem w temperaturach powyżej 50° proces aglutynacji również i bakterii jest do pewnego stopnia odwracalny. Nasze badania wykazały jednak,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.