oralno-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stylistyczna kategoria potoczności w tomie Wiosna i wino podlega różnym ograniczeniom. Leksykalne wykładniki potoczności, jasności, prostoty nie dominują, współistnieją wśród innych środków wyrazu. Stany emocjonalne wyrażane są przede wszystkim wykrzyknikami, wykrzyknieniami i konstrukcjami oralno-retorycznymi, wprowadzającymi nastrój podniosły, wręcz patetyczny np.: O, przyjaciele! Piją wasze zdrowie! [1], O, bracia! Pijmy zdrowie... [25], Witajcie! Proszą tu na błam kobierca [41], Hej! Świat sią krąci! [5], Hej, jak mi dobrze... [34], Ohej, szaleństwo, ohej, przyjacielu! [32]. Możemy mówić tu o zjawisku ścierania się kategorii wyrazu: kontekstowej potoczności, ekspresywnej jasności i prostoty z ekspresywną kategorią podniosłości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.