orbitoid

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A oto lista zebranych sufiksów obcych, uporządkowanych według podstawowych dla nich spółgłosek: 1. formanty z podstawowym -d-: -ada (blokada, defilada), -iada || -jada (gitariada, uniwersjada), -inada (<dziecinada, żakinada), -idaż (nereida, oceanida 'jedna z córek Nereusza, Okeanosa’), -oida (elipsoida, paraboloida), -id || -yd (ozonid, gliceryd), -oid (hormonoid, orbitoid), -ando (dyktando, mruczando), -ard (komunard, dynamitard rząd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.