ordonans

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zabawiwszy blizko dwa lata za granicą, powrócił do kraju i przywiózł zapowiedź ważnych wypadków gotujących się we Francyi. W przekonaniu jego Karol X ordonansami swemi wyzywającemi niejako naród do zmierzenia sił swoich z dynastyą, pracował na niechybny upadek; słowem rewolucya była w powietrzu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.