ordowik-sylur

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A zatem mamy przed sobą serie fal życia roślin, zwierząt lądowych i mieszkańców mórz. Wierzchołki fal przypadają przeważnie na okresy ordowiku-syluru, karbonu-permu i jury-kredy, a zagłębienia — na początek dewonu,' triasu oraz na końcową fazę okresu kredowego i neogenu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bałandin, Rudolf K. 1976. Czas, Ziemia, mózg, przeł. R. Zawadzki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.