orfika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A jednak — jakkolwiekby wypadł ten sąd ostateczny, Noc listopadowa nie straci na swojej wartości w jednej rzeczy: Utwór ten, poniekąd kabalistyczny, wymaga gimnastyki myślowej. Żąda on zaznajomienia się z historją powstania listopadowego, z filologją klasyczną, archeologją, starożytną demonologją, orfiką, mistyką, z zabytkami architektury czasów Stanisława Augusta, nareszcie z tendencją programową muzyki dramatycznej, gdyż Noc listopadowa jest dziełem nawskroś muzycznem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.