organizm-środowisko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) okresie progresywnego rozwoju, bez wnikania w wartość tych zmian z punktu widzenia relacji: organizm-środowisko. Przez inwolucję należy rozumieć zmiany, które stanowią o stracie sprawności organizmu i jego mniejszej wydolności do pracy, spadek odporności na niekorzystne bodźce środowiska zewnętrznego, zanik zdolności przystosowawczych itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.