organogeneza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i dalszy rozwój tej zygoty. Rozpoczyna to okres rozwoju embrionalnego, embriogenezy, czyli formowania się zarodka w osłonach jajowych lub w organizmie macierzystym, w którym to okresie wyróżniają się etapy a) bruzdkowania jaja, a więc dzielenia się go na coraz liczniejsze komórki pochodne, pozostające z sobą w związku i formujące blastulę, b) powstawanie i fałdowanie listków zarodkowych: endodermy, ektodermy i mezodermy, c) zawiązywanie i formowanie się narządów, czyli organogenezę. Po zakończeniu embriogenezy osłony jajowe opuszczać może młody osobnik ukształtowany podobnie jak organizm dorosły i mogący żyć w podobnych do niego warunkach. Dalszy rozwój polega...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.