organogeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Możliwość zaistnienia takiej ewentualności jest niewielka, gdyż poszczególne wartewki osadów kredy piszącej odznaczają się pewnymi różnicami demonstrującymi historię ziemi — stałą zmienność warunków geograficznych i klimatycznych, wpływających na zmiany organogenicznych 1 mineralnych zawartości w osadach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.