ornamentacyjno-dekoracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) *8 Julian Łubieński wystawił w latach 1860—1888: „3 portrety z figur z Salvatore Rosa, 2 wazony z figur z Orłowskiego, porcelana na szkle [!]” (por. Spr. Kom. TZSP za r. 1874, s. 80; por. też Katalog wystawy ornamentacyjno-dekoracyjnej 1887 i ornamentacyjnej 1888, Spr. Kom. TZSP za r. 1887, s. 17, za r. 1888, s. 16—17). W r. 1888 pierwszą nagrodę na wystawie ornamentacyjnej otrzymali: Józef Holewiński i Andrzej Zajkowski za drzeworyty i Witold ks. Czetwertyński za 4 stodiczki inkrustowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.