ornitogamia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trzoną trzonkiem z uczepem. Kwiaty zapylane są przez zwierzęta (—► zoidiogamia), w większości przez owady (entomogamia), u niektórych gatunków tropikalnych przez ptaki (ornitogamia) ; zalążnia słupka ma położenie dolne, jest 3-krotna, zwykle jednokomorowa, zawiera liczne, brzeżne zalążki; znamię słupka (znajdujące się pod pylnikiem) zwrócone jest ku warżce, na której siada zapylający owad; owocem jest torebka z olbrzymią ilością (kilkaset tys. do 1 min) b. drobnych, bezbielmowych nasion, rozsiewanych przez wiatr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.