orosfera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) śmierci prowadzącej do życia, etc. Myślnik, przestankowy znak graficzny, jawi się tu znakiem granicy biblijnej rzeczywistości i teologicznej spekulacji, podsumowanej przez autora następująco: Góry więc przez to, że są środowiskiem Bożego działania (teosferą), stają się miejscem hominizacji człowieka — środowiskiem człowieczotwórczym (antroposferą). Świat gór stanowi w ten sposób środowisko unikalne, wyjątkowe pod wieloma względami (orosferę). Tę świętą triadę zamyka mistyka gór. (s. 154)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.