ortalion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a) poliamid szeSciometyleno- nylon (nylon 6,6) 1.14 250 4,0-7,3 18-40 3,8 dwuaminy i kwasu adypi- f braniowe (w mieszance nowego — poliamid 6,6 z wlöknami naturalnyb) polikaprolaktam (polikap- dcderon, helion, kapron, 1,14 215 4,5-7,0 15-50 4,3 mi), techniczne, liny, roamid) — poliamid 6 lilion, ortalion, perlon, polana, stilon kordy do opon c) kwas poliaminoundecylo- rilsan 1,04 189 4,5-6,5 ' 25-40 1,2 , wy —poliamid 11 Polietylen stopiony polietylen niskocisnie- marlex, polythene 0,96 135 4,5-6,5 20-35 0 tkaniny dekoracyjne, niowy techniczne Polipropylen stopiony polimer daplen, meraklon 0,91 163-175 4,0-8,5 15-22 0 liny, sieci rybackie Poliakrylonitryl a) roztwör czystego poliakrylonitrylu dzianiny, tkaniny ub) roztwör poliakrylonitrylu acribcl, acrilan, courtelle, 1,13-1,18 rozklada sic po- 2,5-5,0 15-40 1-2 zawierajqcego nicwielk^ dralon, nitron, orlon niiej tempera- braniowe, techniczne, liczbc obcych meröw w laiöcuchu, utatwiaj^cych barwienie wlökna anilana tury topnienia dekoracyjne Polichlorek winylu roztwör polichlorku winylu w chlorin, piviacid, vinyon 1,40 rozklada sic w 2,7-3,0 14-28 0 tkaniny techniczne na rozpuszczalnikach organicznych, np. w mieszaninie dwusiarczku temp. ok. 180 • ubrania ochronne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.