ortodoksalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedsięwzięta w niniejszej praęy egzegeza Hamleta ze stanowiska polityczno-publicystycznego z datą r. 1920, niedopuszczalna z punktu widzenia ortodoksalnej hamletologji, jest jeno czysto subjektywną, na rusztowaniu hipotetycznem wspartą próbą ujęcia tego nieśmiertelnego fenomenu literackiego i z tej strony, z której zdaje się w polskim języku, jak zresztą i innym, może nikt ująć nie mógł się ważyć. W tym charak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.