ortodoksyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po elekcji Henryka starał się tylko, wraz z Uchańskim, zobowiązać go w paktach konwentach do poślubienia Anny, ale jeszcze potem odgrażał się rozgoryczony, że wyjedzie »z tego nierządu do Niemiec«. Wkrótce wszakże poczuł, skąd wiatr wieje, i spodziewając się, że ortodoksyjnie katolickie stanowisko przyniesie mu sympatię Walezjusza, zwalczał konfederację warszawską w sprawie dysydentów na sejmiku płockim w Raciążu, a skoro tylko Henryk przybył do kraju, uznał jego władzę i jako marszałek sejmu koronacyjnego pozdrowił go nader dyplomatyczną mową w języku polskim, która ogólnie podobała się szlachcie. Zjednany przez Wale...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.